ARDESİA / BİANCO / 186

186_ardesia_bianco

ARDESİA / NERO / 187

187_ardesia_nero

ARDESİA / AUTUNNO / 188

188_ardesia_autunno

ARDESİA / BİANCO PERLA / 189

189_ardesia_bianco-perla

ARDESİA / GRİGO / 190

190_ardesia_grigio

ARDESİA / TERRA COTTA / 191

191_ardesia_terra-cotta

ARDESİA / MUSCHİO / 192

192_ardesia_muschio

ARDESİA / MONTAGNA / 193

193_ardesia_montagna